Browse By

Фандъкова отговаря на въпроси за Трети метродиаметър

На въпрос на Иван Кръстев в блога на Столична Община, кмета на София – г-жа Йорданка Фандъкова отговаря:

Уважаеми г-н Кръстев,

Във връзка с идеята Ви за третата метролиния, Ви информирам за следното:
Извършвано разширение на метрото в София.
В момента Столична община изпълнява една изключително амбициозна във финансово и сложна в техническо отношение програма, свързана с разширението на метрото в София. В процес на изпълнение, със срок на завършване есента на 2012 г., са три участъка с обща дължина 12,8 км с 13 метростанции, включващи по-голямата част от трасето на втория метродиаметър „ж.к.Обеля – ЦГЧ – кв.Лозенец” и продължението на трасето на първия – „ж.к. Младост І – ж.к. Младост ІІІ – бул. Цариградско шосе”. Вследствие навременната подготовка на документите за кандидатстване, тези участъци са включени в ОП ”Транспорт”, като 75% от стойността им се финансира от програмата и 25% от СО.
Следващи (краткосрочни) разширения на метрото в София.
Подготвена е проектната документация на участъците за по-нататъшното разширение на първия метродиаметър „бул. Цариградско шосе – ж.к.Дружба – Летище” и „ж.к. Младост І – Бизнеспарк в ж.к. Младост ІV” с обща дължина 9 км и 8 метростанции. За съжаление, през настоящия програмен период до 2013 г. финансовият ресурс на Оперативната програма е изчерпан, а поради необходимия значителен размер на инвестициите СО няма да има възможност сама да осигури започването на тези участъци преди 2013 – 2014 г. Те ще бъдат подготвени за предлагани за финансиране като отделни етапи на проект през следващия програмен период 2014 – 2020 г.
Средносрочни и дългосрочни разширения.
Предвид извършваните и предстоящи разширения на метрото и значителния размер на инвестициите за цялостната реализация на третия метродиаметър и на други бъдещи разширения на метрото, тяхното планиране може да бъде разглеждано в по-дългосрочна песпектива не по-рано от 2020 г.
По отношение на третия метродиаметър, поради голямата дължина на линията и значителния обем техническа документация, която трябва да бъде изготвена, са започнати предварителни проучвания на трасето, пътническите натоварвания по него и др. С оглед на по-нататъшното предлагане на отделните приоритетни участъци от линията за финансиране от оперативните програми на следващите програмни периоди, трябва да бъдат спазени изискванията на Регламент на ЕС 1083 за предварително проучване на линията и на различните алтернативи за разполагане на трасето в план и профил. На базата на резултатите от първата фаза на тези проучвания в края на 2011 г. и началото на 2012 г. ще се проведат необходимите обществени обсъждания и разглеждане в разширен Експертен съвет на Столична община и в Столичния общински съвет. След приемането на съответните решения за етапното изграждане и параметрите на приоритетните участъци на линията ще се изготви идейния проект и другата техническата документация за тях.
Поради значителната дължина на трасето, цялостното изграждане на линията не може да бъде планирано в краткосрочна и дори средносрочна перспектива, като то трябва да става на етапи с използване на възможностите за привличане на външен финансов ресурс. В резултат още по-актуална става навременната подготовка на техническата документация, с оглед кандидатстване за финансиране на отделни участъци от линията, оформени в проекти, който със съответните по-нататъшно разработвани – „Анализи ползи-разходи” и Апликационни форми, ще могат да бъдат предлагани за финансиране през следващи програмни периоди на Оперативните програми.
Дали третата линия на метрото ще се изгражда на три или повече етапа ще зависи от размера на осигуреното финансиране и по-нататъшното развитие на линията към прилежащите квартали. Като първи етап от по-нататъшната програма за реализирането на тази линия на метрото, обаче, се предвижда участъка от пл. „Руски паметник” на бул. „Цар Борис ІІІ” до пл. „Пирдоп” в началото на бул. „Ботевградско шосе” с дължина около 6 км, който при всички разглеждани варианти е разположен подземно. Освен това, в двата му края се предвижда реализиране на техническа възможност за по-нататъшно подземно продължаване на трасето. В допълнение на всичко това предстоят да бъдат решени и някои законови положения, свързани с преминаване на трасето под сгради и съоръжения, т.е. предстои значителна по обем, сложна по съдържание и продължителна по време проектно-проучвателна и друга работа преди категорично да се вземе решение за линията.
В зависимост от местоположението на депото по бул. „Ботевградско шосе”, което също е предмет на извършваното проучване, заедно с централния участък на линията, ще трябва да се изгради и трасето по бул. „Ботевградско шосе” до това депо с прогнозна дължина около 2,5 км. С оглед възможността за бъдещето развитие на линията в предварителните проучвания се предвижда в района на пл. „Руски паметник” първият етап да завърши подземно без да се спира трамвайното движение по бул. „Цар Борис ІІІ”. Поради значителния размер на инвестициите, необходими за двата участъка от първата линия, и участъците от първия етап на третата линия, реализацията на следващите етапи от разширението по бул. „Цар Борис ІІІ” и бул. „Ботевградско шосе” са предмет на дългосрочно планиране и не са актуални за периода до 2020 год.
Поради горната причина не е актуално също така дали на отделните етапи на реализацията на линията тя ще се нарича „тежко” или „леко” метро. Основното е, че линията, независимо от времето на реализация на отделните етапи, се предвижда да бъде с превозна способност, скорости на движение, минимални интервали между влаковете, безконфликтно разполагане и превозна способност характерни за метрото. Проучванията за други по-ниски класове бърз масов градски транспорт са правени на предварителнте етапи и не са актуални за приоритетните краткосрочни и средносрочни етапи на развитие на линията.
В заключение може да се каже, че окончателното разполагане на трасето по бул. „Цар Борис ІІІ” в градската планировка и евентуалните отклонения от него не може да бъде определено на този етап. То ще се определи в по-далечна перспектива след приключването на извършваните проучвания на възможните алтернативи за разполагането му в план и профил, необходимостта от подобни такива при по-подробните разработки свързани с бъдещата (след 2020г) подготвка на документите и защитата на участъка при кандидатстване за финансиране в съответствие със законово регламентирани процедури към момента на извършване.

Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *