Browse By

Къде да има буферни паркинги по М3?

Спаси София счита, че проведеното проучване предоставя добра основа, върху която да се търси възможност за комбиниране на функциите на буферни паркинги и довозване с градски транспорт чрез идентифициране на местоположение за интермодални терминали между метрото, автомобилния и наземния градски транспорт.

Липсата на такива терминали в София и неефективните промени в наземния градски транспорт в кварталите, в които метрото влиза в експлоатация са едни от причините около всички метростанции в периферията на града да се оформят нерегламентирани паркинги или паркингите, предвидени за местното население да се употребяват като буферни безплатни паркинги от приходящи за територията автомобили. Опитът показва, че дори наличието на буферен паркинг не стимулира ползването му, ако в близост до станциите се допуска безплатно нерегламентирано паркиране. Такова е положението при МС Джеймс Баучер, Интер Експо Център, Люлин и Западен парк и др и това следва да бъде отразено в последващото проектиране на улична регулация и проектите за организация на движението в района около метростанциите.

Предвид отпадането на МС 1-III (Поп Груйо) от инвестиционната програма на СО, предлагаме терен 2.1 при МС 2-III да се изследва за възможността за комбиниране на паркиране с интермодален терминал, позволяващ да се реализира връзка на североизточна София с Летище София и териториите на градското “сити” около бул. Цариградско шосе.

За МС 14-III (Монтевидео) предлагаме изследваният терен да се предвиди за обръщателно колело за автобусни линии на градския транспорт, което да обслужва крайна спирка на линии, свързващи метростанцията с кв. Горна баня, в.з.Люлин, както и ще замести съществуващото обръщателно колело на А73 в кв. Бузема.

За МС 16-III (Горна баня) предлагаме съвместяване на определението ЗА АВТОГАРА с буферен паркинг в рамките на терен 18.1.

Предвид предложението на доклада за изграждане на буферни паркинги и към съществуващите метростанции, предлагаме приоритетно да се проектират обръщателни съоръжения, при възможност – комбинирани с паркинги на:

  • МС Искърско шосе – обръщателно съоръжение за автобусни линии, в момента терминиращи на гара Искър;
  • МС Дружба – обръщателно съоръжение за автобусен и тролейбусен транспорт;
  • МС Младост III – предвиденото обръщателно ухо за трамвайната линия по бул. Копенхаген да бъде придружено с изграждане на буферен паркинг за идващи по бул. Копенхаген от с. Лозен, Герман и т.н.;
  • МС Г.М.Димитров – изграждане на обръщателно съоръжение за автобусен транспорт за линии №№ 69, 70, 123, 294 и вбъдеще – спирка на предвидената в ОУП трамвайна линия към Студентски град и ж.к. Дървеница, комбиниран с буферен паркинг за идващи по бул. Св. Кл. Охридски и бул. Симеоновско шосе от кв. Симеоново, с. Бистрица, с. Житница и т.н.;
  • МС Сливница – изграждане на буферен паркинг и при възможност, съвместяването му с автогара за крайградските линии на градския транспорт и междуградските линии в направление Сливница, Драгоман, Волуяк и т.н.

Предлагаме всички терени, идентифицирани от разработчиците на доклада като терени, подходящи за обособяване на паркинги за местният контингент и за дестимулиране на автомобилен трафик към ЦГЧ да се предвидят и заложат в инвестиционната програма на общината, като след построяването им околното пространство да бъде забранено за паркиране, за да се гарантира, че пешеходните маршрути към и от метростанциите и зелените площи в района ще бъдат свободни от паркирани неправомерно автомобили.

Предлагаме Дирекция “Анализ и управление на трафика” да разработи и приложи към доклада анализ на интензивността на велосипеден трафик в района на метростанциите и да препоръча размер и капацитет на велогардероби и стоянки за системата за велосипеди под наем, предстояща да се въведе в София, както и да разработи примерни маршрути за навлизане на приходящ към града трафик за идентифициране на разполагане на информационни табели, преброителни станции и т.н. От и до буферните парккинги, за да може бъдещите проектанти на УР и ПОД да предвидят максимално ефективните подстъпи.

Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *