Browse By

Депо Земляне

depo-zemlyaneДепо Земляне е предвидено и включено в Етап I от проекта за строителство на Трети метродиаметър, като отговор на проблема с липса на депо за централния участък. В проекта за завършената линия, основното за линията депо е предвидено в кв. Враждебна.

Депо Земляне е предвидено за нощуване на 30 състава с дължина от 60 метра, като след увеличаване на натоварването по линията, съставите ще бъдат преработени в 90 метрови (най-вероятно, чрез прибавяне на средни 30 метрови секции на). Тогава проектантите са предвидили разширение на депото, за да събира между 25 и 27 състава с пълна дължина, но по всяка вероятност докато се реализира удължаването на съставите, депото във Враждебна ще е построено.

Обслужването на Трети метродиаметър от две депа, всяко приемащо за нощуване половината от съставите по линията, означава по-адекватен и ранен старт на работния цикъл на съставите и по-бързо изтегляне на авариралите такива.

Депо Земляне ще има 14 коловози за нощуване, 4 коловоза в ремонтното хале, една открита мивка и един маневрен коловоз за обръщане на съставите.

Интересното решение, което проектантите са възприели за депо Земляне е ситуацията му: разположено над автогараж Земляне, депо Земляне е изцяло разположено върху бетонна плоча с височина 6,80 метра, под която се запазва автогаража. Това е допълнителна полза за автобусния транспорт, позволяваща автобусите да нощуват на сухо и закрито. Друго интересно решение е, че съставите, движещи се по линията ще минават през терените на депото на път за ж.к. Овча купел.

Свалете информация за депото