Browse By

Tag Archives: централна градска част

Архитектурният конкурс за центъра на София е провален! Проведен е незаконосъобразно!

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) определи решението за финалното класиране на конкурса, издадено от главния архитект Диков като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО! Центърът на София е спасен от варварско посегателство от несъдържателните и нелогично скъпите проекти, разработени от близки до главния архитект проектантски колективи, получили като незаслужен подарък първите места за безотговорна намеса в историческия център на Столицата!