Browse By

Становище за планирано заложение на метростанциите по следата на Трети метродиаметър

ДО АРХ. ПЕТЪР ДИКОВ
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

КОПИЕ ДО ИНЖ. СТОЯН БРАТОЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „МЕТРОПОЛИТЕН “ ЕАД

КОПИЕ ДО Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

КОПИЕ ДО РЕДАКЦИЯТА НА В-К „СТРОИТЕЛСТВО & ГРАДЪТ“

 

УВАЖАЕМИ г-н Диков,

В края на миналата година, както Ви е известно, се проведе Експертният съвет, взел решение за следата на трасето на Трети метродиаметър на Столичното метро. Представителите на ГИИ „Спаси метрото“ бяха любезно включени от Вас и инж. Стоян Братоев в състава на Съвета, за което Ви благодарим.

Както се бяхме уговорили на провелите се лични срещи между Вас и представители на ГИИ „Спаси метрото“, Ви изпращаме нашето становище за разположение на метростанциите по следата на трасето.

За съжаление, в окончателния протокол от Експертния съвет, следата на Трети метродиаметър е изместена по трасе, неотговарящо на внесеното от ГИИ „Спаси метрото“ предложение за трасиране в жк. Овча купел 2, което беше предложено на Експертния съвет и което беше одобрено от състава му. Поради тази причина отново настояваме трасето на Трети метродиаметър да се проектира по предложението, внесено с вх. №: РА-94-00-354. Предлагаме Ви коментарите си по разположението на метростанциите по ред на обозначението им:

СТАНОВИЩЕ ЗА ПЛАНИРАНОТО ЗАЛОЖЕНИЕ НА МЕТРОСТАНЦИИТЕ ПО ТРЕТИ МЕТРОДИАМЕТЪР

МС 1 – МС 3 жк. Овча купел

Това трасе позволява параметри на скорост, идентични с класическото метро както и разгръщане на покритието в жк. Овча купел 2. Напомняме Ви, че предложението, което е част от следата на Трети метродиаметър в момента включва отчуждаване на търговски и производствени бази (парцелите на Билла Овча купел и складова база Горна баня), както и, че в така предложеното трасе на площ по-малка от 1км2 се планират три метростанции, което е концентрация, многократно надвишаваща средната плътност за София, а предвиденото разстояние между станциите  е едва 400 метра. (виж фиг. 1)

Зелените кръгове представляват зоната на пешеходна достъпност, фиксирана с радиус 500 метра. Ясно се вижда, че застъпването между отделните зони е голямо и реално МС 1 и МС 3 тангират собствената си достъпност. Това е икономически неоправдано: Както ГИИ „Спаси метрото“ демонстрира и на Експертния съвет, разширяване на зоните на достъпност на станциите в комплекса може да се постигне чрез изграждане на траволатори. На фиг 2. е показано предложението на ГИИ „Спаси метрото“ с разширения от траволаторни коридори. С изграждане на траволатор с дължина 215 метра се постига почти идентична пешеходна достъпност за жк. Овча купел 1, без да се жертва транспортната обезпеченост на жк. Овча купел 2, където според ОУП в зелените площи северно от комплекса, се предвижда Смф зона, която предвид градообразуващата функция на метростанцията, комбинирана с жп. спирка, ще бъде обект на сериозен инвестиционен интерес.

Горещо препоръчваме да се вземе предвид този аспект от транспортната обстановка и да се приеме предложението на ГИИ „Спаси метрото“ за трасиране, разпределящо равномерно броя на метростанциите по цялата площ на комплекса, подобно на метростанциите в жк. Люлин, Надежда, Младост, Дружба и Обеля.

Предлагаме МС 1 да се заложи в зелените площи северно от жк. Овча купел 2, непосредствено до югозападния ъгъл на терена на учебната база на ВСУ „Любен Каравелов“, като конструктивно станцията е съпроводена с жп. спирка за линията София – Перник и автомобилен път с наземен паркинг и кръгово кръстовище. Оттам трасето продължава на естакада над бул. Линкълн и навлиза в профила на ул. Централна. С къса рампа (обусловена от наклона на терена) влиза под земята след кръстовището с ул. Феникс, като след траншеята влиза в крива с радиус 300 метра и достига МС 2, която е с плитко заложение, аналогична с МС Младост 3 от Първи метродиаметър. След нея с крива, трасето излиза на естакада, където достига МС 3 Монтевидео, разположена на мостова конструкция над кръстовището на бул. Монтевидео и ул. Централна. Дължината на подземните отсечки, включително метростанцията, е 517 метра плитко заложение. Дължината на естакадните участъци е 1120 метра, като съществува технологична възможност и за наземно изпълнение на предложените подземни участъци, което допълнително понижава цената.

МС 6 пазар Красно село

Предвид необходимостта от изграждане на пробив за ул. Житница под бул. Цар Борис III, по подобие на пробива на бул. Акад. Е. И. Гешов, предлагаме МС 6 да бъде изградена под самото кръстовище в лека крива, позволяваща заедно с нейното строителство да се изгради пробива.

Предвид дълбокото заложение на трасето под ул. Кюстендил (заради реката), предлагаме МС 6 да бъде с дълбоко заложение, в крива със странични перони, с двуетажна монолитна конструкция, като долното ниво е перонната зала, а горното – пробива.

Станцията ще е с три вестибюла: два западни (по един за всяко направление) и един източен. Западните вестибюли са разположени в разширение на обема на перонната зала, източният: аналогично с тези на МС Младост 1, като ще е свързан с пазар Красно село посредством пешеходен подлез.

Предвид нуждата от дълбок котлован, за извършване на изкопните работи по станцията и повече пространство за механизация и пр. предлагаме над и около метростанцията (на североизточния ъгъл на кръстовището) да се оформи площадна зона, зелена площ, сцена на открито и място за временен базар. Също така комбинирането на пробива с метростанцията ще позволи да се изгради по-здрава пешеходна връзка между предложеното пешеходно пространство и трамвайните спирки по оста на бул. Цар Борис III.

МС 7 Хиподрума

Метростанцията в профила на ул. Кюстендил трябва да бъде съобразена с бъдещото отклонение на Трети метродиаметър, в посока жк. Борово, което включва съобразяване на нуждата за отделяне на потоците, които се очаква да осъществяват прекачване от единия ръкав на диаметъра, на другия, от потоците, започващи или завършващи пътуването си в тази метростанция.

МС 11 Патриарх Евтимий

Площадното пространство на ъгъла на бул. Патриарх Евтимий и бул. Васил Левски е популярно и култово място за срещи и важна част от живота на града: затваря пешеходно-трамвайната улица Граф Игнатиев, представлява своеобразна реплика на Петте кьошета. Макар този площад да е от ключово значение за града той е крайно недостатъчен като пространство, за да комбинира автомобилния и пешеходен трафик и да изпълнява функцията на пешеходен площад, място за отдих и срещи (фиг. 5,6,7). Както се вижда на фиг. 7, площта на площада може да се увеличи с над 100%. Това ще се отрази на функцията му като зона за отдих и ще го превърне от прашно, шумно и тясно място, пазещо статуята на българския светец-патриарх, в същински площад.

В тази връзка ГИИ „Спаси метрото“ предлага заедно с изграждането на МС 11 да се изградят конструкциите на тунелно преминаване на бул. Васил Левски и разделянето му на еднопосочните му направления да се извършва под земята, а пространството над автомобилния тунел да се остави за разширен изцяло пешеходен площад.

Тунелната конструкция повтаря уличната мрежа на повърхността, като спестява един светофар (регулиращ напречния трафик по ул. Граф Игнатиев) и на трите направления, срещащи се в кръстовището. Предлагаме тролейбусната спирка №: 0926 КИНО ОДЕОН да е директно в тунелната конструкция и свързана с вестибюла на станцията (фиг. 6).

МС 16 – МС 19 жк. Левски

Предлагаме метростанциите в жк. Левски да са три на брой: над профила на бъдещата Товарна тангента, на кръстовището на бул. Владимир Вазов и ул. Станислав Доспевски и на мястото на обръщателното ухо на ТМ 22 до бул. Ботевградско шосе. Това позволява равномерно обслужване на всички квартали, разположени по оста на линията и запазва възможността в перспектива, Трети метродиаметър да осъществява връзка с Товарна тангента и с прилежащия й трафик.

Допълнителни бележки

В статия на вестник „Строителство градът“ – брой 47 от 19 декември 2011 г. , озаглавена „Изпълнени са 82% от метрото“ (http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=1728697), разбираме, че е отправена забележка от страна на „Джаспърс“, че не се предвиждат буферни паркинги по трасето на третия метродиаметър. В резултат на това и след положително писмено становище от страна на „Метропроект Прага“ (фиг. 9), предлагаме трасето да се промени в участъка от ул. Кюстендил до ул. Монтевидео, като от ул. Кюстендил трасето да продължи по описаното в становището ни от 07 ноември 2011 г. , а именно – по ул. Дойран, бул. Тодор Каблешков, бул. Никола Мушанов, и южно от парк „Бузема“ по бъдещия булевард до кръстовището на ул. Монтевидео и бъдещата западна тангента на жк. Овча Купел.  Оттам трасето преминава както е споменато по-горе в настоящото становище. Трасето може да е заложено плитко подземно до кръстовището на бул. Цар Борис ІІІ и бул. Никола Мушанов, като след него да излезе на естакада. По този начин под автогара „Овча Купел“ и/или част от парк „Славия“ може да се изгради паркинг за над 1000 автомобила, който да е на главна входно-изходна артерия и да поема приходящия трафик по него. Така той ще се използва не само от приходящите от югозападната част на България, но и от жителите на кварталите, разположени по дължината на булеварда, а изграждането му няма да засегне сериозно трафика, тъй като ще се изгражда до, а не под близките булеварди.

Трасиране по ул. Кюстендил и по ул. Житница не позволява това, като в района на кръстовището им с бул. Цар Борис ІІІ най-близкият възможен за това терен е този на гараж „Земляне“, който се намира на над 500 метра от булеварда и прекалено далеч от градската периферия, което реално не отделя входящия от градския трафик.

В резултат на гореизложеното желаем да отправим повторно молба да се изготви изчисление от чешките консултанти от „Метропроект Прага“ на цена за изграждане на предложението за трасе, идентично с това от становището ни от 07 ноември 2011 г. , тъй като, както се вижда от тяхното становище, то е „възможно“.

София

01.02.2012 г.

Приложения

Концентрация на метростанциите в жк. Овча купел. Синият квадрат е с площ от 1 км2

Фиг. 1 Концентрация на метростанциите в жк. Овча купел. Синият квадрат е с площ от 1 км2

Фиг 2. Концентрация на метростанциите в жк. Овча купел по предложение на ГИИ „Спаси метрото“. МС 3 разполага с траволатор.

Фиг 2. Концентрация на метростанциите в жк. Овча купел по предложение на ГИИ „Спаси метрото“. МС 3 разполага с траволатор.

Фиг 3. Заложение на МС 6 в кръстовището на бул. Цар Борис III и ул. Житница

Фиг 3. Заложение на МС 6 в кръстовището на бул. Цар Борис III и ул. Житница

Фиг 4. Заложение на пробива на ул. Житница (синьо) върху конструкцията на МС 6

Фиг 4. Заложение на пробива на ул. Житница (синьо) върху конструкцията на МС 6

Фиг 5. Заложение на МС 11 в пл. Патриарх Евтимий – неправилната форма обслужва носещата конструкция на тунела над станцията. Двата вестибюла са взаимно независими.

Фиг 5. Заложение на МС 11 в пл. Патриарх Евтимий – неправилната форма обслужва носещата конструкция на тунела над станцията. Двата вестибюла са взаимно независими.

Фиг 6. Заложение на тунелната конструкция над МС 11. Тъмносиньото поле е заделено за джоб за тролейбусна спирка в тунела, свързана с вестибюла на станцията.

Фиг 6. Заложение на тунелната конструкция над МС 11. Тъмносиньото поле е заделено за джоб за тролейбусна спирка в тунела, свързана с вестибюла на станцията.

Фиг 7. Сравнение на площта на п. Патриарх Евтимий сега (синьо) и след строителство на МС 11 (циан).

Фиг 7. Сравнение на площта на п. Патриарх Евтимий сега (синьо) и след строителство на МС 11 (циан).

Фиг 8.Заложение на метростанциите в жк. Левски. Разположени по този начин, метростанциите ще са на ключови места в комплкеса.

Фиг 8.Заложение на метростанциите в жк. Левски. Разположени по този начин, метростанциите ще са на ключови места в комплкеса.

Фиг. 9 – ОТГОВОР НА МЕТРОПРОЕКТ – ПРАГА

Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *