Трасе

На картата по-долу можете да видите интерактивна карта на Трети метродиаметър, показваща трасето и станциите или свалете подробния проект като PDF файл.

При последната промяна на ОУП (Общ устройствен план) на София, трасето в участъка МС 1-III и МС 6-III се промени от естакадно на подземно. Файлът с промените е достъпен тук.