Browse By

Становище на Спаси метрото за отклонение на М3 в ж.к. Слатина

С Т А Н О В И Щ Е

ОТНОСНО: Трасе за отклонение на Трети метродиаметър към кв. Слатина

Във връзка с решение на ОЕСУТ, протокол №ЕС-Г-19 от 13.03.2014г., приложено изпращаме за разглеждане от Експертния съвет и вземане на решение наше становище по разработката на “Прогноза на търсенето и моделиране на натоварването на третата метролиния” във варианти ул. Шипка – търговски център The Mall и ул. Шипка – бул. Брюксел.

Уважаеми арх. Здравков,

Предвид изключителното значение на развитието на метрото и неговата градоформираща роля, която консистентно остава извън проучванията, определящи неговото трасиране, от “Спаси метрото” искаме да Ви информираме за нашето становище по въпроса:

“Спаси метрото” предлага на ОЕСУТ да възприеме и приеме за изпълнение Вариант 2 с удължаването му с една станция след бул. Брюксел, където да прави връзка с вече изградената метростанция Дружба и да предложи изграждането на автобусен терминал за крайградските линии от южно и източно направление успоредно с метроинфраструктурата.

Подкрепяме реализацията на Вариант №2 заради възможността метрото да осъществи градоформиращата си функция в ж.к. Дружба 1, която заради разположението си продължава да страда от недостатъчна адекватна обвързаност и да е оградена от пасивни територии, които отблъскват пешеходно движение. Смятаме, че Вариант №2 с допълненията, които предлагаме, е по-добър от градоустройствена гледна точка, тъй като е разположен на равно разстояние както от моментния генератор на трафик – МОЛ “Цариградско шосе” и бизнес сградите около него, така и постоянния такъв – жк Дружба. Това ще позволи привличането на по-голям потенциален пътникопоток, увеличавайки ефективността от инвестицията в метро. Същевременно – това ще създаде алтернатива – дубльор на най-натоварената артерия – бул. “Цариградско шосе” и ще преразпредели това натоварване.

Смятаме за важно, че вече възможността за прекачване от друг транспорт на метро на бул. Цариградско шосе съществува – на метростанция “Интер експо център – Цариградско шосе” като тя е далеч от максималния си капацитет и не е редно да се строи нова инфраструктура с подобна функция преди старата да достигне капацитета си като заради това големи гъстонаселени райони да остават далеч от метрото. Наличието на добра възможност за организиране на автостанция в ж.к. Дружба ще даде алтернатива и на живущите около него, които ще имат вече адекватна като времетраене алтернатива на придвижване с личен автомобил до центъра на София. При реализация на Вариант 1 – този трафик ще трябва ексклузивно да ползва бул. “Цариградско шосе”, увеличавайки времетраенето на пътуването, заради големия трафик там.

Предвид увеличаващото се натоварване на бул. Цариградско шосе с транзитен трафик не намираме за удачно да се концентрира и привлича още такъв с поставянето на метростанция в отсечка на булеварда, в която и сега има силни притегателни точки за автомобилен трафик. В допълнение, позицията на Спаси метрото от 2014 г. не се е променила относно характера на трафика в района на Окръжна болница: натоварването в района е следствие от прекачващите се пътници между крайградските и експресни маршрути, а служителите в бизнес сградите могат да бъдат обслужвани с повече и по-добри линии, свързващи района на Окръжна болница с близките метростанции (Младост I и Дружба).

Позицията на “Спаси метрото” е, че метрото като инфраструктура следва да се залага там, където е трайното население и превес при избора на трасе трябва да имат жилищните комплекси. В същото време, разбираме необходимостта от адекватна обвързаност на бизнес зоните със системата на градския транспорт. Заради това предлагаме на вниманието на ОЕСУТ предложения за оптимизация на транспортната интегрираност на метрото и за двата проучени варианта, за да се вземат предвид, независимо какво решение се възприеме от съвета.

Вариант №1 бул. Асен Йорданов – зала Арена Армеец – бул. Йерусалим
Вариант №2 бул. Асен Йорданов – ж.к. Дружба 1 – ул. Обиколна

По Вариант №1 предлагаме:

При разработката на плановете за регулацията му да се обърне особено внимание на връзката между Трети метродиаметър и трамвайното трасе по бул. Шипченски проход. Трасето е основно, както за ж.к. Дружба, така и за свързаните с него чрез довозващи до гара Искър линии кв. Абдовица, кв. Бусманци, с. Казичене, с. Кривина и др. За да се осигури тази връзка предлагаме метростанциите да се проектират както следва:

 1. МС III-17 (Слатина) – разположена западно от ул. Слатинска, за да се компeнсира близостта й със следващата станция;
 2. МС III-18 (Шипченски проход) – разположена под платното на бул. Шипченски проход и в предвидената за озеленяване площ северно от платното, осигуряваща връзка с трамвайните трасета. Предлагаме станцията да е с централен вестибюл и павилионен вход в зелената площ;
 3. МС III-19 (Асен Йорданов) – разположена под бул. Асен Йорданов пред зала Арена Армеец. Предлагаме станцията да е с централен вестибюл и перони от мин. 5 метра. В подлезната връзка под бул. Асен Йорданов предлагаме да се заложи конструктивна възможност за добавяне на изходи към трамвайни спирки за бъдещото трамвайно трасе, свързващо бул. Шипченски проход и бул. Тодор Каблешков (южен трамваен ринг);
 4. МС III-20 (Тех парк) – разположена западно от и непосредствено до пешеходна пасарелка над бул. Цариградско шосе. Предлагаме да бъде с централен вестибюл и с изходи южно от бул. Цариградско шосе до спирките на градския транспорт;
 5. МС III-21 (Йерусалим) – разположена между северните главно и локално платна на бул. Цариградско шосе, западно от ул. Йерусалим, осигуряваща връзка на ж.к. Младост I, офис и търговските площи в ж.к. Полигона. Предлагаме станцията да е с островен перон и два вестибюла с изходи пред The Mall, в ж.к. Младост I и кв. Полигона до ул. Петър Протич в габарита на паркинга на McDonald’s.

Така междустанционните участъци стават съответно:

 • 47м между МС III-17 и МС III-18;
 • 02м между МС III-18 и МС III-19;
 • 97м между МС III-19 и МС III-20;
 • 02м между МС III-20 и МС III-21.

Разположение на метростанции по Вариант №1

Предлагаме с разработката на плановете за регулация за района на МС III-21 да се заложи по-голям обхват на разработка, който да позволи налагането на нова организация на движението в района на The Mall, включващо:

 1. закриване на вход/изхода към наземния паркинг на търговския комплекс и разполагането на един от изходите на метростанцията в неговия габарит;
 2. реорганизация на част от съществуващия паркинг към офис сградата на Mega Park в площадно пространство, осигуряващо нормалното обслужване на пешеходните потоци от и до сградата;
 3. изграждането на многоетажен паркинг зад сградата на Mega park, обслужващ района.

За целта предлагаме ръководството на двете сгради да бъде включено в дискусиите и да бъде поканено на заседанието на ОЕСУТ.

Реорганизация на пространството пред The Mall и Megapark София, позволяващо по-адекватно обслужване на пешеходен трафик от/до офис и търговските площи, ж.к. Младост I и метростанцията

По Вариант №2 предлагаме:

При разработката на плановете за регулацията му, да се обърне особено внимание на възможността метрото да се възприеме като отправна точка за развитие на района на ж.к. Полигона и заедно с метрото да се предвидят и проучат пешеходни подстъпи, свързващи комплекса и Тех парк София с бул. Проф. Цветан Лазаров. За да се осигури това, предлагаме метростанциите да се разположат както следва:

 1. МС III-17 (Слатина) – разположена западно от ул. Слатинска, за да се компeнсира близостта й със следващата станция;
 2. МС III-18 (Шипченски проход) – разположена под платното на бул. Асен Йорданов. Предлагаме станцията да е с два вестибюла с предвиден изход директно на спирковия перон на трамвайното трасе по бул. Шипченски проход;
 3. МС III-19 (Кап. Димитър Списаревски) – разположена под бул. Проф. Цветан Лазаров пред бл. 100 и новоизградената офис-производствена сграда. Успоредно със строителството на станцията предлагаме да се реализира пешеходен пробив през изоставените терени на Министерство на отбраната. Той ще създаде удобна връзка на ж.к. Полигона с метрото, както и ще отвори пешеходна връзка за ж.к. Дружба 1 към бул. Цариградско шосе и района около Окръжна болница. В допълнение, с такава пешеходна връзка бизнес сградите, разположени на бул. Цариградско шосе ще отстоят на 800 метра от метростанцията: разстояние съизмеримо с това, което служителите им вървят и сега от паркоместата, които ползват;
 4. МС III-20 (Брюксел) – отпада;
 5. МС III-21 (Дружба) – разположена на бул. Проф. Цветан Лазаров, източно от трасето на Първи метродиаметър. Предлагаме станцията да е със странични перони и технологична възможност за продължаване на линията и да осъществява връзка с МС Дружба през южния ѝ вестибюл.

Разположение на метростанции по Вариант №2

Варианти за обособяване на пешеходни коридори, свързващи МС III-19 с офис и търговските сгради и времето за достигане с минути

По отношение на наземния градски транспорт:

Предлагаме ОЕСУТ да препоръча на Столичната община следното транспортно решение за оптимизиране на достъпността и довозването на метрото:

 1. да се разкрие нова тролейбусна линия с маршрут от спирка ж.к. Младост I (0661) до УМБАЛ Св. Анна-ухо (1198) с разписание синхронизирано с това на влаковете от Трети метродиаметър (М3);
 2. да се разкрие нова тролейбусна линия  (означена с №3 на схемите) с маршрут от спирка ж.к. Дружба 2 (0611) до ул. Кап. Димитър Списаревски, ул. Искърско шосе и бул. Проф. Цв. Лазаров до Площад на авиацията с разписание синхронизирано с това на влаковете от Трети метродиаметър;
 3. да се промени маршрута на автобусни линии 204 и 604 в посока ж.к. Дружба от главното платно на бул. Цариградско шосе, в южното локално платно в участъка от пл. Площад на авиацията до 7-ми километър (ако се приеме Вариант №1);
 4. да се разкрие нова двупосочна спирка на кръстовището на южното локално платно на бул. Цариградско шосе и ул. Йерусалим, обслужваща всички преминаващи по трасето линии (А84, 204, 306 и 604; нова тролейбусна линия №3 и 5);
 5. да се включи в краткосрочната капиталова програма на Столичната община изграждането на трамвайно трасе между бул. Шипченски проход и бул. Ботевградско шосе по ул. Слатинска река и ул. Витиня с дължина 3.12км;
 6. да се построи и въведе в експлоатация автобусен терминал за автобусните линии №1,3,5 и 6 при МС Дружба и корекция на маршрута на автобусна линия №8.

Реорганизация в района на МБАЛ Св. Анна: разкриване на нова тролейбусна линия, синхронизирана с М1 и М2 спрямо МС Младост I.
Ако се изпълнява Вариант №1 – преместване на автобусни линии №№204 и 604 в южното локално платно в посока ж.к. Дружба

Нова трамвайна линия, свързваща гара Искър с ж.к. Слатина и кв. Левски. Дължината на новото трасе – 3.21км

Създаване на автобусен терминал до МС Дружба, обслужващ крайградските линии №№1,3,5,6 и 10 и коригирането на линия №8 в частично довозваща за територията на ж.к. Дружба 2.

Нова тролейбусна линия, синхронизирана с разписанието на метрото (М3), свързваща ж.к. Дружба 2 и Площад на авиацията.

Разчитаме, че ОЕСУТ ще разпознае сериозната нужда от правилно транспортно обвързване на метрото, за да бъде то максимално ефективно в структурата на градската мобилност.

Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *