Browse By

Архитектурният конкурс за центъра на София е провален! Проведен е незаконосъобразно!


Публикуваме материал, предоставен ни от Светослав Кадинов на стената във Facebook страницата на инициативата. Благодарим му сърдечно. Очаквайте скоро тук наш коментар на същата тема.

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) определи решението за финалното класиране на конкурса, издадено от главния архитект Диков като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО! Центърът на София е спасен от варварско посегателство от несъдържателните и нелогично скъпите проекти, разработени от близки до главния архитект проектантски колективи, получили като незаслужен подарък първите места за безотговорна намеса в историческия център на Столицата!

След двумесечен труд, завършил с обстоен анализ, екипът на КЗК категорично потвърди, че Направление „Архитектура и градоустройство” и несменяемият му ръководител Петър Диков, не са в състояние да провеждат архитектурни конкурси по легитимен, модерен и законосъобразен модел. Проучването и анализът на КЗК установи изключително тежки нарушения при провеждането на конкурсната процедура за централна градска част на София – грубо са погазени императивните разпоредби на Закона за обществените поръчки и съответната Наредбата за конкурсите. Оказа се, че ведомственото жури с председател близкия съратник на Диков – председателят на САБ арх. Бакалов, е присъждало награди за първите места на близки до тях архитектурни дружества, без каквито и да е мотиви, обосновка и адекватни решения. Важно е да се отбележи, че тежки нарушения е извършила и самата техническа комисия на НАГ, която е трябвало да оцени и отсее постъпилите проекти, както и да прецени дали те отговарят на техническото задание за съответните зони, а също и на българското законодателство. Въпросната техническата комисия, председателствана от близката до Диков ръководителка на „Административно обслужване”, услужливо си е затворила очите и не е извършила предварителна оценка, като е допуснала до фазата на журиране проекти, които въобще не отговарят на поставените цели и задачи в заданието, като дори нарушават редица нормативни актове. Ведомствената техническа комисия е извършила сериозни нарушения като е допуснала до журиране проектите на спечелилите зона 2 и зона 3 – тези проекти е трябвало да бъдат отстранени още в първоначалната фаза, защото не отговарят на предварително поставените цели и задачи в конкурсната програма. Това не е сторено, те са допуснати до журиране, като петнадесет-членното жури, повлияно от неговия председател и от главния архитект, са присъждали на воля високи точки за възможно най-слабите, нелогични и възможно най-скъпи проекти, разбира се изготвени от любимите на Диков проектантски колективи. При положение, че КЗК не бе реагирала адекватно и навреме, чрез нелогичните действия на Диков и ведомственото му жури, столичани щяха да загубят централния си площад, като на негово място бе предвидено за изграждане бетонен бункер с тунели, зле оформена градина с нелогичен и грозен фонтан, като на всичкото отгоре бяха предвидени за премахване и прославените жълти павета, обявени за културна ценност от национално значение, един от основните символи за града ни!

Незаконосъобразно е и решението на Диков за проекта на първо място – за Графа и Шишман. Там другото му любимо архитектурно дружество бе решило да отнеме двора на училището, да премахне трамвая и да тапицира улицата със зигзагообразна грозна растерна настилка. Същото това дружество е предложило и проект за площада Александър Невски, предвиждащ забучването на огромен брой железни пръти и пилони, наподобяващи изключително грозна гора от стомана около катедралата. Оказва се, че и за тази зона дружеството е избрано за победител, при това с много слаб и неадекватен проект! Интересно е, че главният архитект грижливо обслужваше това свое любимо дружество, като обикаляше всички телевизии още преди да е завършил конкурсът, като щедро обясняваше, че в центъра на София ще бъдат разположени златни плочки и павета с надписи по туристическите маршрути. Оказа се, че няма да има златни плочки, защото близкото до Диков дружество е избрано за победител за две от общо четирите зони абсолютно незаконосъобразно! Може би трябва да се изработи само едно златно паве с надпис „Дик-off – гл.архитект на София 2006-2014”. То със сигурност ще ръждяса, макар и да е златно за нашите джобове!

Как е възможно толкова важен конкурс за развитието на София да се проваля заради некомпетентността на администрацията на Диков – и на ниво задания, и на ниво провеждане на процедура по законосъобразен модел? Това е поредният провален столичен конкурс! Този път с безспорно доказани незаконосъобразни действия от страна на техническата комисия и на журито, обслужващи близки до ръководството на НАГ и САБ архитектурни дружества със съмнителни професионални умения и способности – неадекватни на днешното време, с никаква визия за бъдещите 40-50 години!

Поредната обществена поръчка за лична употреба! Конкурсни процедури за лична употреба! Време е на това безумие да бъде даден категоричен отпор! Време е поне един архитектурен конкурс да се проведе по честен и законосъобразен модел, и може би това ще е конкурсът за централния пловдивски площад, чието задание е разработено професионално, а проектите ще бъдат оценявани компетентно от квалифицирано международно жури, а не от чиновници със закърнял архитектурен рефлекс, унищожаващ бъдещето на Столицата ни.

За разлика от обявения пловдивски конкурс, където всичко е ясно, публично и прозрачно, конкурсът за центъра на София се проведе с виртуална псевдо-прозрачност, която Диков щедро пробутваше в телевизионните студиа при многобройните си тактически гостувания. Никаква публичност и прозрачност не съществува за важния столичен конкурс – скрити от погледите на обществеността и архитектурната гилдия останаха най-важните документи и материали: дебелите Албуми А3, които всеки участник е изготвил към проекта си, мотивираните решения и оценки на техническата комисия, индивидуалните оценителски карти с аргументираните мотиви на всеки член от журито, резултатите от проведеното в хода на процедурата обществено обсъждане, чиито данни бяха засекретени, защото те се разминават драстично с определените за безапелационни победители за четирите зони – близките дружества до възложителя и консултантите, разработили конкурсната документация. Експертите от КЗК останаха като вцепенени от записаната забележка в заключителния протокол от председателя на журито Бакалов, гласяща, че „от съображения за закрила на членовете на журито, упражнили правото си на глас, да не се публикуват оценителските протоколи.“ Представяте ли си, че оценката на проектите за най-важния конкурс за развитието на Столицата е поверена в ръцете на шепа дребни чиновници, които е страхуват да покажат как и за кого са гласували, и присъдили точки? Каква прозрачност, каква публичност, каква отговорност! Най-важната част от провеждането на конкурсната процедура – тази с оценяването на проектите, остава скрита и задкулисна – както за обществеността, така и за участниците в процедурата, които не са близки до възложителя НАГ! Това бе „най-публичният и най-прозрачният конкурс” в България! Друг път не трябва толкова сляпо да вярваме на обещания за публичност, прозрачност и равнопоставеност при оценяването на конкурсните проекти! При този конкурс това е пълна измама! Проведените „обществени обсъждания” също! Да сте видели някъде публикувани резултати от тези обсъждания? Важно е да се отбележи, че тези псевдо обществени обсъждания и проучвания на мнението на гражданите, се провеждат отново със значително завишени бюджети по други обществени поръчки, спечелени от разни неграмотни консултанти, отново близки до възложителя НАГ. Тези консултанти получават баснословни възнаграждения по договори – отново от европейския данъкоплатец! Толкова важни конкурси е необходимо да се провеждат със сериозен проучвателен период, включително и със старателно проведени изчерпателни социологически проучвания и изследвания. Независимо, че бе отреден добър европейски финансов ресурс за подготовката и провеждането на конкурса, такива проучвания и анализи за изготвянето на задания не бяха направени! Конкурсът е напълно провален, а главният архитект се затича отново по телевизиите, за да обяснява, че избраните проекти тепърва ще се променят и анализират, и че конкурсът не е бил за оценяване и избор на проекти, а за избор на екипи! И това се оказа точно така – бяха избрани близки до Диков екипи – с възможно най-слабите, но скъпи проекти! Абсолютно същата работа като: извършва се поголовна сеч на дървета в Борисовата градина при Семинарията, а Диков тича по медиите и обяснява, че нито едно дърво не е отсечено. Сега ще се затича да обяснява, че председателят на журито Бакалов не е в конфликт на интереси като е гласувал персонално с възможно най-високи точки за проекти, участващи за зона 3 и зона 4 в конкурса, изготвени от дружество, управителят на което е в друго общо дружество с председателя на журито! Даже въпросното дружество е класирано на второ място и получава финансова награда! Страхотно жури си имахме за този важен конкурс! Да са ви честити – и журито и незаконосъобразните му действия, доказани от Комисията за защита на конкуренцията!

Я да видим сега дали столичният кмет подкрепя замисления прескъп ремонт на централната градска част, подарен незаконосъобразно на близки до главния архитект дружества, и дали ще потърси сметка на подчинения си шеф на НАГ за поредния провален важен конкурс – този път с доказани незаконосъобразни действия с експертния анализ на Комисията за защита на конкуренцията?!? Това е много сериозен гаф на столична община, още повече, че конкурсът както и неговата подготовка, а в последствие самото проектиране и изпълнение, се осъществяват с европейски средства. Със своето решение от 17 Април т.г. КЗК категорично спря безконтролното пилеене на парите на европейския данъкоплатец чрез проведени процедури по обществени поръчки с безотговорни и незаконосъобразни действия и решения! Отбелязаха се много сериозни нарушения и сега Европа може да спре средствата за самото извършване на ремонтите, тъй като до момента са изхарчени над милион лева само за подготовка и организиране на този прескъп конкурс, а видим резултат няма! Същата ще е съдбата и на предстоящите конкурси за паметника пред НДК, за Борисовата градина, за Княжевската градина. Техните задания, конкурсни програми и методики за оценка на проектите съдържат отново пороците на проваления конкурс за централна градска част. А дали ще има участници, които ще се вържат отново на тактическите хитрости на главния архитект, за да работят денонощно и да предлагат адекватни разработки, при положение, че конкурсите винаги се печелят от три-четири фирми, близки до столичната управа и то чрез съмнително проведени конкурсни процедури, и най-вече със слаби проекти с баснословно високи бюджети? Очаквайте пълен провал и на конкурса за паметника пред НДК – с това задание и конкурса програма, с такова ведомствено жури – резултатът ще е същият – незаконосъобразен! Бяхме свидетели и участници в конкурсен Епизод пореден – този път и доказано незаконосъобразен!

Европейската служба да борба с измамите ОЛАФ ще бъде сезирана за незаконосъобразното провеждане на важния конкурс за централната градска част на София. Може би агентите на ОЛАФ ще сложат категоричен край на порочната практика на главния архитект да организира и провежда процедури по ЗОП, и да се възлагат скъпи проекти на приближени дружества – дружества, харчещи на воля и безконтролно парите на европейския данъкоплатец! Невиждан срам за една бъдеща Европейска столица на културата! Поне на финала да имахме реализирано нещо модерно и красиво, с качествена изработка! Е няма проблем – с няколко ламаринени чадъра или паднали листа – ще пооправим нещата! Така от фонтаните отново ще бликнат пълноводни реки от европейски пари! Отново ще има процедури по ЗОП, но всеки път те ще бъдат незаконосъобразни, а Европа най-накрая ще ни спре окончателно парите по оперативните програми – завинаги!

Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *