Browse By

Тролейбусна мрежа

Тролейбусната мрежа в София също страда от проблема с разгръщащата се метромрежа: с навлизането ѝ в нови райони на града, основните транспортни коридори, обслужвани от тролейбуси ще бъдат преработвани или закривани.

OUP_GOTOV10000.mxd

Заради това е необходимо да се препроектира тролейбусната мрежа така, че тя да запази дела си в общия масов градски транспорт, като тя на свой ред измести автобусни маршрути. Гражданска Интернет Инициатива “Спаси метрото” е разработвала концепция за подобно разгръщане в южна София, която позволява навлизане в райони като кв. Манастирски ливади, където инфраструктурата не успя да следва развитието на жилищната инфраструктура и този квартал на София остана със сравнително тесни улици.

Основната функция на тролейбусната мрежа, както и на трамвайната е да играе ролята на довозващ транспорт там, където метрото се е намесило и като основен коридор където не е.

Разгръщането на трасе към ж.к. Овча купел и кв. Горна баня гарантира, че довозването на отдалечените от метростанциите части от комплексите ще се осъществява с електротранспорт. Макар да се води тролейбусно, трасето може да се обслужва от електробуси с акумулаторна батерия, аналогични на тестващите се в момента в София по линия Тб 11. Трасето от бул. Източна тангента към Терминал 1 и бизнес парковете около Летището има за цел да компенсира липсата му на връзка със северна София. Аналогично и тези трасета могат да се обслужват от електробуси.